Karakteristika

Karakteristikat Strukturore

Siperfaqe Toke : 79 ha
Siperfaqe Ujore  : 67 ha
Gjatesi Kalate : 2275 ml
Thellesia : 5,6 - 11,2 metra
Emertimi Gjatesia (ml) Thellesia (m) Gjeresia (m)
Kanali Hyrjes 6755 8.00 120

Emertimi Gjatesia (ml) Thellesia (m) Perdorimi
Kalata 0 78 6,8-7,3 Dispozicion Ushtrise, Kufirit, etj.
Kalata 1 186 7,1-7.4 Dispozicion Policise, Doganes, etj.
Kalata 2 293 7,0-8,2 Mallrat e pergjithshme te paletizuara & Ro-Ro
Kalata 3 16 7,3 Mallrat e pergjithshme te paletizuara & Ro-Ro
Kalata 4 173.8 7,3-8,1 Mallrat e pergjithshme te paletizuara & Ro-Ro
Kalata 5 235.9 7,9-10,0 Drithera
Kalata 6 265 8,6-10,0 Konteiner
Kalata 7&8 400 6,0-9,9 Krociera & Tragete
Kalata 9 180 5,8-10,0 Tragete
Kalata 10 269 5,6-9,4 Rifuxho te ngurta
Kalata 11 153 10,0-11,2 Rifuxho te ngurta
logo_footer

Autoriteti Portual Durres © 2018
Te gjitha te drejtat e rezervuara
Rruga Tregtare Lagjia nr 1, Durres, Albania