Të dhënat mbi trafikun në Terminalin e Konteinëreve ne vitet 2011 – 2018

teu_tabele_2018
teu_2018